Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp > Tin tức

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Tin tức

/home/hosting_users/vtnhome/www/skin/board/basic/view.skin.php

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

페이지 정보

작성자 rooter 댓글 0Cái 조회 7,112lần 작성일 18-06-14 17:41

본문

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cửa Mamaeden như sau.
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Vina Mamaeden Door
Tên công ty bằng tiếng Anh: Vina Mamaeden Door Company Limited
Tên viết tắt: Vina MMD
Mã số doanh nghiệp: 1101884163
Địa chỉ: A3-4 Đường 1, Khu xưởng Kizuna 2, Lô B4-3-7-8, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An, Việt Nam.
Thông tin về công ty đã đươc đăng tải trên trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mong Quý  khách hàng tham khảo thông tin.
Xin chân thành cảm ơn!
/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.